In een notendop


Update Democracy menuutje

Welkom op deze site. Wil je direct zien wat je zelf kunt doen, om onze democratie te helpen redden? Kijk dan onder het tabblad ‘wat kunnen wij?’

Wil je in 7 minuten compacte presentatie horen wat er aan de hand is en wat eraan te doen valt? Klik dan hier door naar ‘7 minuten video’ en klik daar op het pijltje. Bekijk hier de andere berichten, als je uitgebreider wilt zien waarom onze democratie gered moet worden.
Verder spreken de tabbladen van de site voor zichzelf. Je kunt er dus naar eigen voorkeur in spitten.

Je reacties, ideeën en suggesties zijn welkom.

Je kunt ze plaatsen onderaan elke pagina van de site. Ook kun je mailen naar
redonzedemocratie@gmail.com

Daarnaast kun je Twitter-volger worden:   @RedDemocratieVisitekaartje RedOnzeDemocratie Final

In een notendop: Ongemerkt groeide om ons heen het huidige maatschappelijk systeem. Dit systeem blijkt wankel en zeer hardleers. Wijzelf -als burger en als klant- zijn dan ook de enigen die voor verandering kunnen zorgen.

Gepeperde Papers

Kortgeleden kwamen de Paradise Papers naar buiten. Daarmee zitten we middenin de volgende schokgolf. Althans: de gewone burger.

Voor vele anderen was het feit dat deze dingen gebeuren allang deel van het normale bestaan.

Voor nieuwelingen is hier een speels overzicht van de fiscale reis-opties.

Werd het corrumperend effect dat hiervan op de gehele samenleving uitgaat maar gemeten en gerapporteerd. Zoals we dat wel doen met economische indicatoren als Bruto Nationaal Product, werkgelegenheid, etc.

Lees verder Gepeperde Papers

Stem Kwijt

Het geëngageerd toneelgezelschap De Verleiders had het al aangekondigd:

Dit jaar staan ze op het podium met een voorstelling, waarin ze op hun unieke serieus-speelse wijze de democratie doorlichten: ‘Stem Kwijt’.

De zoveelste hoopgevende bottom-up activiteit die opbloeit, in de jaren sinds deze site in het voorjaar 2014 in de lucht kwam.

Denk alleen maar aan:

 • de eerdere voorstellingen van De Verleiders, waaronder ‘door de bank genomen’
 • het boek ‘Dit kan niet waar zijn’ van Joris Luyendijk
 • vele maatschappelijke initiatieven gericht op hervorming van het financieel systeem
 • en de confetti aan activiteiten die naar boven kwam bij de VPRO actie ‘Uitdagers en Aanpakkers’, voorafgaand aan de verkiezingen in maart 2017

Er is dus hoop: bij een gebaande paden volgend Haags en Europees bestuur, een bedrijfsleven met eigen belangen en forse verknoping tussen deze beide, komt er toch een punt waarop de samenleving in actie komt.

En gelukkig zet die beweging door. Blijkbaar zijn er genoeg mensen die zich niet in slaap laten sussen, door het verdwijnen van de (economische) symptomen.

Toen we de juiste schaalgrootte nog kenden

Een van de thema’s op deze website is: overheid en bedrijven, beteugel je onbesuisde streven naar schaalvergroting.

Immers, hoe groter de schaal, hoe groter het risico dat misbruik en wantrouwen in de plaatsToezicht explosie treden van integriteit en identificatie met de gemeenschap.

Dan is de vraag of de nadelen van schaalgrootte wel tegen de voordelen opwegen. Dan stapelt zich toezicht op toezicht, met als gevolg:

 • afnemende effectiviteit ervan
 • en exploderende overhead voor compliancy en controle

Private sector

Waarbij loodzware eisen als aanjager van schaalgrootte in de markt gaan fungeren. Immers de controle-overhead is alleen nog te dragen door …

 Lees verder Toen we de juiste schaalgrootte nog kenden 

Basisinkomen: de wekker loopt af, Den Haag!

Diverse lokale overheden in Nederland spelen met de gedachte om maar eens een proef te doen met het basisinkomen. Meest recent nog in Terneuzen.

Opnieuw lijkt dit te stuiten op rigide ‘Haagse regels’, top-down denken en bekrompen politieke scepsis. Hoe serieus neemt men daar de lokale overheid, die met haar neus op de maatschappelijke problemen zit? Weliswaar mogen sommige gemeenten experimenteren met een wat verzacht regime voor bijstandstrekkers.banenmarkt

Maar de Haagse politiek lijkt vooral nog altijd te dromen over ‘banenplannen’. Alsof zo’n betaalde baan voor iedereen in deze tijd nog het hoogste goed zou moeten zijn.

Is het dat dan niet?

Lees verder Basisinkomen: de wekker loopt af, Den Haag!

Witte raven aan de horizon ?

De boodschap van deze website is:

 • Transformatie van onze samenleving is broodnodig.
 • Hierbij hebben we noch van grote bedrijven noch van grootschalig openbaar bestuur veel te verwachten. Daarvoor zijn zij te zeer deel van het huidige systeem. Te zeer qua belangen verstrengeld in dat systeem.
 • En daarom moeten we zelf aan de slag, als burgers en als klanten.

Gelukkig zijn er uitzonderingen.Witte raaf

Zo’n ‘witte raaf’ lijkt de WBCSD te zijn. Deze World Business Council for Sustainable Development is een samenwerkingsverband van veranderingsgezinde bedrijven. Een verband wat niet vrijblijvend is (zo werd Volkswagen geschorst) en waarin de nadruk ligt op actie.

Precies wat we nodig hebben!

Heiligen zijn het natuurlijk niet. Maar laat het betere geen vijand van het goede zijn. Voor ons dus: goed om kritisch te volgen (wij zijn de ultieme toezichthouder) en om waar zinvol en mogelijk onze keuze als klant op te baseren.

Dat liefst ook laten weten aan het bedrijf van jouw keuze en aan het bedrijf dat je daarvoorwbcsd-logo als klant links laat liggen. Dan gebruik je je invloed als klant.

Natuurlijk moet je dan wel weten welke bedrijven dit zijn: dat vindt je hier.

Begin van hoop, van onder de kaasstolpen?

kaas-stolp-bijgekleurd-2

Onder de diverse parlementaire kaasstolpen scheen niemand zich te realiseren wat er aan de hand was:

Dat veel burgers heus, echt, ernstig het vertrouwen in de politiek kwijt waren.

Laat staan dat ook maar één politicus de voor de hand liggende stappen zette, om de verbinding met de samenleving te herstellen:

 1. Benoem wat fout is gelopen en neem daarvoor de verantwoordelijkheid. Die ligt evenzeer bij jouw politieke partij als bij die andere partijen. Geef het toe en maak de kiezer welgemeend je nederige excuses.
 2. Maak duidelijk dat je de grondoorzaken van deze voortwoekerende vertrouwenscrisis begrijpt.
 3. Geef aan wat je eraan gaat doen. Concrete actie!

In Nederland was de vertrouwenscrisis al zichtbaar sinds 2002 (Fortuin). Erna nam ze forse proporties aan in 2008 (financiële crisis).

Alles wat onze politici daarmee tot nu deden was: pappen en nathouden.

Geen van de voor de hand liggende stappen werd gezet. Maar sinds kort beweegt er iets aan de horizon: Lees verder Begin van hoop, van onder de kaasstolpen?

Wat wij kunnen leren van een islamitisch land

Zoals elders op deze site duidelijk wordt, zijn politiek en media steeds extremer de economie gaan aanbidden.

sjeik-dubai-pngOm maar te zwijgen van het blinde vertrouwen in economie als wetenschap (een contradictio in terminis).

Juist daarom is het heel verfrissend om eens te kijken naar een vooruitstrevend islamitisch land als de Verenigde Arabische Emiraten. Wat kan het leiderschap daar ons leren, over openbaar bestuur? Lees verder Wat wij kunnen leren van een islamitisch land

Brexit: Nu al de perfecte analyse …

World - Great BritainWie het geluk had zondagochtend 26 juni naar de Human-uitzending van het Filosofisch Kwintet te kijken, kan de Brexit-verwarring snel achter zich laten.

De analyse was zo helder en scherp als een diamantje. Geslepen door een onovertroffen Clairy Polak,  uit een prima verscheidenheid aan inbreng door drie gespreksgenoten en filosoof Ad Verbrugge.

Fantastisch om te zien, hoe de soms schurend verschillende gezichtspunten tot heldere conclusies werden gesmeed.

Conclusies die samenvallen met deze site: Lees verder Brexit: Nu al de perfecte analyse …