In een notendop

Welkom op deze site. Wil je direct zien wat je zelf kunt doen, om onze democratie te helpen redden? Kijk dan onder het tabblad ‘wat kunnen wij?’

Wil je in 7 minuten compacte presentatie horen wat er aan de hand is en wat eraan te doen valt? Klik dan hier door naar ‘7 minuten video’ en klik daar op het pijltje. Bekijk hier de andere berichten, als je uitgebreider wilt zien waarom onze democratie gered moet worden.

Visitekaartje RedOnzeDemocratie FinalVerder spreken de tabbladen van de site voor zichzelf. Je kunt er dus naar eigen voorkeur in spitten.

Je reacties, ideeën en suggesties zijn welkom.

Je kunt ze plaatsen onderaan elke pagina van de site. Ook kun je mailen naar redonzedemocratie@gmail.com

Daarnaast kun je Twitter-volger worden:   @RedDemocratie

In een notendop: Ongemerkt groeide om ons heen het huidige maatschappelijk systeem. Dit systeem blijkt wankel en zeer hardleers. Wijzelf -als burger en als klant- zijn dan ook de enigen die voor verandering kunnen zorgen.

Brexit: Nu al de perfecte analyse …

World - Great BritainWie het geluk had zondagochtend 26 juni naar de Human-uitzending van het Filosofisch Kwintet te kijken, kan de Brexit-verwarring snel achter zich laten.

De analyse was zo helder en scherp als een diamantje. Geslepen door een onovertroffen Clairy Polak,  uit een prima verscheidenheid aan inbreng door drie gespreksgenoten en filosoof Ad Verbrugge.

Fantastisch om te zien, hoe de soms schurend verschillende gezichtspunten tot heldere conclusies werden gesmeed.

Conclusies die samenvallen met deze site.

Bijvoorbeeld: organiseer het Openbaar Bestuur meer bottom-up. Wat dichtbij en kleinschalig kan, doe dat dan ook daar!

Waarbij de centrale bestuurslagen zich meer dienend moeten gaan opstellen. Dienend aan de lokale bestuurslaag, waarin mensen zich het meest herkennen omdat ze er dicht bij staan.

En omdat bestuurders lokaal met de neus op de uitdagingen van de praktijk zitten, wat de kans verkleind dat ze in abstracte politiek blijven steken.

Zoals hoogleraar Joep Leersen tijdens het Kwintet observeerde: “het is opmerkelijk dat de krachtigste politici in Europa burgemeesters zijn”.

Al met al was de uitzending  een geweldige demonstratie van wat deze site bedoelt met ‘informatievoorziening beïnvloeden’. Zie dat kopje onder ‘Wat Kunnen Wij?

Waar boze burgers zijn, is hoop

Brievenbus gevecht Crickhowell-ersIn Wales begint de victorie? In het plaatsje Crickhowell verenigden middenstanders zich in een bottom-up initiatief tegen een overheid die, middels geheime belastingovereenkomsten, grote bedrijven bevoordeelt.

Een democratie-ondermijnend fenomeen, wat ook in Nederland nog altijd aan de orde van de dag is en wat dan ook elders op deze site aan de orde komt.

Het Welshe actiemiddel past helemaal in de tactiek van RedOnzeDemocratie: als je het systeem wilt veranderen, treedt dan buiten de bestaande kaders.

De middenstanders zetten er gezamenlijk een belastingontwijkingsroute op, zoals dat gebruikelijk gebeurt: via Nederland en het eiland Man. Niet om de publieke financiering te ondermijnen. Wel om de Britse Belastingdienst hard te confronteren met de absurditeit dat burgers en kleine bedrijven belasting betalen, maar machtige bedrijven nauwelijks.

Volgende stap is dat initiatiefnemer Steve Lewis, die in Crickhowell een coffeeshop heeft, zich via een petitie positioneert als volgende baas van ‘Her Majesty’s Revenue & Customs’. De petitie werd al door meer dan 150.000 mensen ondertekend.

Brievenbusfirmanoordeinde

Niet alleen speelt Nederland een dubieuze rol via de welbekende brievenbus-schaduweconomie. Maar ook hier betalen burgers en MKB-ers het gelag, terwijl de overheid de positie van het MKB t.o.v. grote bedrijven uitholt.

Wie pakt hier de handschoen op?

Help, ‘Red de democratie’ wordt gekaapt.

Tsja, deze uitroep wordt nu ook gebruikt door het ‘Burgercomité EU’. Helaas voor populistische doeleinden.

Zij misbruiken het instrument volksraadpleging. Daarmee dragen ze juist bij aan ondermijning van onze democratie.

Broken tool 3 cropped + tekst 3 (Oekraine)Hoe je ook over referenda denken mag, het Associatieverdrag met Oekraïne is zelfs voor insiders heel complex. Laat staan dat kiezers er massaal een gefundeerd oordeel over zouden hebben.

Het door het Burgercomité EU gewenste ‘Tegen’ zal slechts het zoveelste signaal zijn, dat de kiezers de politiek wantrouwen.

Puur negatief dus en allang bekend. Daarop zitten we niet te wachten. Laten we liever iets opbouwends doen:

  • In plaats van bij het referendum te gaan stemmen, teken je vóór 7 april deze petitie. Zo maak je ‘de politiek’ kenbaar dat ze de uitslag van dit nep-referendum kunnen negeren. Zonder het risico te lopen dat je, door te stemmen, ongewild het ‘Tegen’-kamp boven de 30% drempel uit helpt.
  • Roep deze zelfde politiek op om het signaal wat van dit Burgercomité EU uitgaat wèl serieus te nemen: fundamentele hervorming van onze democratie is urgenter dan ooit. Doe dat bijvoorbeeld door een reactie op deze website te plaatsen.
  • Zie verder het tabblad ‘wat kunnen wij?

Democratie niet begraven, maar redden.

Demo Hsum VluchtelingenHet gehannes rond vluchtelingen-opvang maakt het nog eens duidelijk: Haagse en lokale mores botsen.

Een basisschool-kind kan verzinnen wat nodig is, om lokaal de beste omstandigheden te scheppen  voor vluchtelingenopvang:

  • Geef ze direct een rol, de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren. Aan hun eigen opvang èn aan de lokale gemeenschap waar ze verblijven.
  • Geef ze houvast via een duidelijke en snelle procedure.
  • Zorg dat de lokale economie profiteert van hun aanwezigheid.
  • Idem voor de lokale cultuur.
  • En uiteraard: sleep ze niet heen en weer.

Wat een kind kan bedenken, dat lukt het Haagse wolkenvolk blijkbaar niet.

Head in the clouds

Niet alleen speelt men er mooi weer door te zwarte pieten met ‘Europa’, ‘de Turken’, de gelukszoekers, etc.

Erger is dat Den Haag na bijna een halve eeuw ervaring met eigentijdse instroom nog altijd niet beseft dat: Lees verder Democratie niet begraven, maar redden.

BOTte belangenverstrengeling

Het nieuws blijft komen: ditmaal een (ex-)minister Bot die het ongelooflijke presteert: al sjoemelend een rein geweten veinzen, terwijl hij het volk toont dat democratie hier een lachertje is. Althans de Haagse democratie…

Hopelijk voor het CDA is het toeval, dat het wederom iemand van die partij is. Kent u nog de ‘bloedgroepen’ in het CDA? Drie keer raden waar dit botte DNA vandaan komt?

Berend BotjeWat gebeurt er als Berend Botje met zijn scheepje de wal raakt? Dan keert de beweging om. Zo is het onontkoombaar dat we de positie van de ‘hogere’ en ‘lagere’ overheid om gaan draaien. Het primaat komt dan bij de lokale overheid te liggen, in lijn met wat Broertjes, Aboutaleb en anderen eerder bepleitten. Lees verder BOTte belangenverstrengeling

Nu zelfs openlijke ‘corruptie’ in de senaat

Opnieuw komt een schandalig laconieke houding van Haagse politici naar buiten.

Zelfs in onze senaat, toch bedoeld om enige wijsheid en integriteit in de politieke besluitvorming te houden, blijken sommigen (?) eigenlijk gewoon corrupt te handelen.

Het meest recente spel was dat rond behandeling van de splitsingwet Energiebedrijven. Daarbij is zo onbeschaamd van binnenuit gelobby’d, dat het begrip corruptie niet misplaatst is.

Zelfs zo erg dat VVD-senator Annemarie Jorritsma vertwijfeld moet hebben uitgeroepen: ‘dit is het einde van de 1e kamer’.

Met name was het ditmaal CDA-senator Anne Vlierman, die er openlijk blijk van gaf geen enkel Anne Flierman in schandpaalprobleem te zien in zijn verregaande belangenverstrengeling.

Ga zo door, Den Haag: je fabriceert je eigen overbodigheid en laat zo nogmaals zien dat we als burger In Nederland slechts lokaal op een functionerende democratie hoeven te rekenen.

Euforie duurde kort

Sommige dingen gaan snel in Den Haag.

De ware kleur van de Haagse politiek is alweer zichtbaar, zelfs voordat de lakmoesproef klaar is (zie het eerdere bericht met die titel, hieronder op deze site).

Dijsselblom heel bewerkt (pleister met pijl)Sneller dan het licht heeft de Haagse politiek –ditmaal in persoon Dijsselblom- haar ware aard weer laten zien.

De lichte euforie van 14 oktober was dus inderdaad een droom. Op die datum was de afgedwongen hoorzitting van de 2e kamer-commissie Financiën over geldschepping.

Een doekje voor het bloeden, naar het evenbeeld van de pleisters op de financiële sector.

De verwevenheid tussen die sector en de politiek blijft effectief, als tevoren.

Lees verder Euforie duurde kort

Lakmoesproef van onze Democratie

GeldpersIn februari berichtte deze site over het burgerinitiatief ‘Ons Geld’ (getriggerd door de voorstelling ‘Door de Bank Genomen’ van toneelgezelschap De Verleiders) en riep op dit initiatief via een handtekening te ondersteunen.

Het burgerinitiatief bereikte op 14 oktober 2015 een belangrijke mijlpaal: de hoorzitting met de Commissie Financiën uit de 2e kamer.

Naast de leden van de genoemde Kamercommissie acteerden op deze zitting: vier vertegenwoordigers van het burgerinitiatief en vijf van dit initiatief losstaande, deskundige insprekers.

Vrij uniek is, dat dit gebeuren achteraf onverkort te volgen is. Elke doorbijter kan de 2,5 uur video bekijken, op het Youtube kanaal van de 2e Kamer. Je kunt natuurlijk selectief winkelen in deze video. Weet dan dat de sessie -na intro door Burgerinitiatief Ons Geld hoorzitting 1de voorzitter- grofweg uit vier delen bestaat: Lees verder Lakmoesproef van onze Democratie

Leuk geprobeerd, Mark!

In het nieuws: Mark en zijn ‘Dikke Ik’ verhaal.

Smart-ass politicianTypisch politieke slimheid: benoem wat veel mensen herkennen en wat ze ergert. Je suggereert ermee de oplossing te hebben en je verhoogt je kans op herverkiezing.

Wel slimheid van de sleetse soort. Het is te hopen dat mensen dat herkennen.

Wat Mark (en elke politieke collega) zou moeten doen: zich rekenschap geven van de grondoorzaken van al dit ‘ik’ gedrag. Dan blijkt zijn ‘hardwerkend Nederland’ niet de oplossing te zijn, maar met name aan de top een deel van het probleem.

Wat verwacht je dan, Mark, als mensen voortdurend om zich heen zien dat in onze samenleving fout, zelfzuchtig gedrag -juist ook in het groot- beloond wordt?

En als de politiek het niet aandurft:  ons ontspoorde systeem zo te corrigeren dat we beter voorbeeldgedrag gaan zien?